зольність

зольність
зольность - ash content - Aschegehalt, Aschehaltigkeit - вміст у відсотках незгоряючого залишку (на безводну масу), який утворюється з мінеральних домішок палива при його повному згорянні. Позначається символом А і виражається у відсотках. Для практичних цілей значення 3., визначене по аналітичній пробі (Аа), звичайно перераховується на суху масу Аd або робочий Аr стан палива. Для всіх типів твердих палив 3. - один з осн. показників; використовується як обліковий, балансний та розрахунковий показник у практиці видобутку, переробки та споживання вугілля. На показнику З. вугілля ґрунтується більшість існуючих методів оцінки ефективності процесів збагачення вугілля, а також діючий прейскурант оптових цін на вугілля та продукти його збагачення. Існує тісний кореляційний зв’язок між З. вугілля та теплотою його згоряння. Умови визначення 3. стандартизовані. 3. вугілля за рахунок внутр. золи (материнської) звичайно коливається в межах 1-15%, але при тонко-дисперсному розподілі неорганічного матеріалу досягає десятків процентів з поступовим переходом вугілля у вуглисті породи (з Аd до 60%). При звичайному збагаченні вугілля ця зола не видаляється. Як правило, переважна частина мінеральних домішок, що складають зовн. золу, може бути видалена при збагаченні. 3. палив нормується держ. стандартами. Найвища допустима межа 3. рядового вугілля, відсівів, штибів, промпродукту і шламів збагачення встановлена для умов спалення у пилоподібному стані - Аd = 45%. Для шарового спалення використовується вугілля з Аd не більше 37,5%, для коксування - концентрати збагачення з Аd до 10-14%). 3. горючих сланців коливається в широких межах (Аd 48-72%). Торф за змістом золи поділяють на: малозольний (менше 5%), середньозольний (5-10%) і високозольний (більше 10%).
3. вугілля і горючих сланців визначається озоленням проби палива в муфельній печі і прожарюванням зольного залишку при t 800-830 oC. Для прискореного обзолення горючих сланців - при t 850-875 oC. 3. вугілля визначається також рентгенометричним методом - за параметрами йонізуючого випромінювання після взаємодії з вугіллям.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "зольність" в других словарях:

  • зольність — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • зольність — ності, ж., спец. Характеристика горючих речовин, яка визначається кількістю золи, одержаної внаслідок згоряння певної кількості даної речовини …   Український тлумачний словник

  • конвертоль — convertol Konvertol різновид процесу масляної аґреґації. Опрацьований і використовувався в 50 і роки ХХ ст. Відмінна особливість застосування як реаґента зв’язуючого важких масел. В першому варіанті процесу, реалізованому на стендовій установці в …   Гірничий енциклопедичний словник

  • каскадно-адгезійна сепарація — каскадно адгезионная сепарация cascade adhesion separation Kaskaden Adhäsivscheidung – спосіб збагачення гідрофобних зернистих матеріалів, в першу чергу вугілля. Суть процесу полягає в тому, що вихідний вугільний матеріал (шлам, фугат, фільтрат)… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • класифікація вугілля — классификация углей coals classification Kohlenklassifikation – здійснюється за генетичними і технологічними параметрами, крупністю, збагачуваністю, петрографічним складом тощо. Розрізняють генетичні, хіміко технологічні, промислові та змішані… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля викопне — уголь ископаемый fossil coal (mineral) fossile Kohle тверда горюча копалина органічного походження. Утворилося переважно з рослинних решток. Колір від бурого до чорного. Густина 0,92…1,7, твердість 1…3. Виділяють гумоліти (вугілля кам’яне,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кокс кам'яновугільний — кокс каменноугольный coal coke Steinkohlenkoks твердий пористий кокс (пористість 49 53%) сірого кольору продукт коксування вугілля з вмістом вуглецю від 78 89 до 90 95 %. Вміст вуглецю в самому К.к. 96 98%. Зольність до 9 11%. Вологість 0,5 4,0% …   Гірничий енциклопедичний словник

  • займища (заплави, заплавини) — займища bottomland meadow, floodplain meadow *Niederungen, Marsche великі низинні торфові болота трясовинного підтипу. Характерні для Сибіру. Потужність корисної товщі очеретяного, осокового, осоково гіпнового торфу 0,5 2,0 м. Зольність торфу… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гідроґенізація — гидрогенизация hydrogenation Hydrogenisation, Hydrierung, Kohlenverflüssigung приєднання водню до простих та складних речовин при наявності каталізаторів. Гідрогенізацію застосовують у виробництві аміаку, метилового спирту, моторного палива тощо …   Гірничий енциклопедичний словник

  • збагачення корисних копалин — обогащение полезных ископаемых mineral processing, mineral preparation, cleaning, concentration, dressing, enrichment, preparation, separation, washing *Aufbereitung der Bodenschätze первинна обробка мінеральної сировини з метою підвищення… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»